Voor organisaties

Meditatie is afgestemd zijn op alles wat lijflijk ervaren wil worden in het huidige moment. Ons hiervan bewust zijn is de basis van groei, van beweging. Wanneer we zelf kunnen opmerken wat er ín ons speelt – en hoe we daar zelf verantwoordelijk voor zijn – weten we ook hoe ons gedrag van invloed is op onszelf en de mensen om ons heen; in het team, in de organisatie waar we werkzaam zijn.

Bewustwording geeft ruimte. We zitten daardoor niet meer volledig verstrikt in onze gedachten, gevoelens en ons handelen. We leren (meer) gebruik te maken van het feit dat we kunnen opmerken wat we doen en leren stil te staan bij wat er in onszelf om aandacht vraagt. Zodat, afgestemd op de huidige ervaring, de meest passende handeling als vanzelf volgt.

Wanneer medewerkers (ongeacht functie) functioneren op een manier waarbij er geen verbinding of verandering tot stand lijkt te komen, er is sprake van onbewust handelen. Er wordt gesproken over hoe er samengewerkt zou kunnen worden, hoe een team zelfstandiger wordt en hoe er op een nieuwe manier gewerkt gaat worden. Er worden uitjes gepland of structurele lunches. Desondanks verlopen deze processen vaak stroef, kost het tijd om tot een gezamenlijke stromende manier van werken te komen of lukt dit zelfs helemaal niet.

De stilte spreekt voor zich

Wanneer ik mee mag kijken in jullie organisatie, dan is het eerste wat ik doe vooral waarnemen en stil zijn. Want wanneer we vertragen is er ruimte voor bewustzijn, voor opmerken wat er ín iedere medewerker speelt, leeft, wat aandacht wil. We richten de blik naar binnen en ontdekken – ieder op eigen manier en tempo – wat er in ons mag worden geleerd. Medewerkers worden zich bewust van eigen gedachten, gevoelens en gedrag en leren dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Er ontstaat ruimte om in een sfeer van rust en vertrouwen elkaar te stimuleren eerlijk te kijken, te ervaren, te Zijn.

De vraag is niet of dit lukt – bewustzijn is er immers al – maar of de bereidheid er is hierbij stil te blijven staan. Medewerkers leren samen minder in het verhaal over de situatie te zitten of oplossingen te bedenken. Ze worden zich meer bewust van de eerlijke ervaring van het huidige moment. Het handelen wat hierop volgt, zal veel meer afgestemd zijn en in verbinding met zichzelf. Waardoor er ook daadwerkelijk verbinding met de ander gemaakt kan worden, ongeacht de situatie.

Je kan mij tevens inhuren voor een enkele meditatie (mindfulness) bijeenkomst.

"Samenwerken met Kim ervaar ik als heel prettig. Als basis is er vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in dat wat er is en dat wat mag groeien. Haar eigen stijl en respectvolle basishouding zijn ontzettend waardevol. Hiermee maakt ze voor mij het verschil! Ik gun dit iedereen."
~ L.W. Teamleider
"Kim geeft inzicht dat ik intens mag leren van wat ik in het leven tegenkom. Dat ik mag zijn wie ik ben en dat ik helemaal oké ben. In de samenwerking leert Kim mij terug te gaan naar mijn bron waardoor de complexiteit van mijn brein wordt overstegen. Het is eenvoudig en krachtig tegelijk. In contact ervaar ik een onwankelbaar diep vertrouwen van waaruit ze reageert. Kim ziet de waarheid door de feiten heen en verwijst op een liefdevolle manier naar je innerlijke bron."
~ A.O. Aspirant Begeleidingsdeskundige
"In een leven van drukte en gedoe is het altijd heerlijk om bij Kim te zijn! Ze weet in haar begeleiding de essentie te vangen van dat wat goed voelt en klopt in mijzelf. Ook de mensen in mijn teams adviseer ik om bij Kim langs te gaan wanneer ze niet meer in verbinding staan met hun eigen energie."
~ P.A. Teamleider.