Meditatie

Meditatie is bewustzijn. Het is de waarheid zien van wat er in het huidige moment ín onszelf aanwezig is zodat we kunnen (her)ontdekken wie wij werkelijk zijn. Het is voor mij de weg terug naar huis, naar Stilte.

Doordat we ons identificeren met lichamelijke sensaties, gedachten en gevoelens, kunnen we verstrikt raken in interpretaties óver het huidige moment waardoor we het pure leven in dit moment niet bewust beleven. Ons brein wordt overactief en er kunnen klachten ontstaan. Spanning, (over)vermoeidheid, gevoelens van angst, boosheid, somberheid, leegte of burn-out gerelateerde en lichamelijke klachten. Wanneer we de ervaring van het huidige moment verlaten, verlaten we het ware leven, verlaten we onszelf. We geven dan vooral aandacht aan gedachten over de ervaring, in plaats van het huidige moment volledig te ervaren zoals het zich aandient.  

Bewust aanwezig zijn.

Meditatie of zelfonderzoek is de meest directe manier om steeds helderder te zien wat er in ons leeft, wat om aandacht vraagt, wat door ons zelf gezien, gehoord, geleefd en geliefd wil worden. We richten de blik naar binnen en checken in bij onszelf. Hiermee worden we ons bewust van wat er nu aan leven aanwezig is en hoe we dit van moment tot moment kunnen ervaren. Door open en nieuwsgierig te zijn kunnen we ontdekken welke gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties – als leven in beweging – aanwezig zijn. Stel dat we spanning ervaren, hoe weten we dat dan? We worden ons bewust van deze sensaties voordat we ons identificeren met de gedachte die dat wat we voelen ‘spanning’ noemt. Op het moment dat we de sensaties, het leven, puur ervaren, is er geen verhaal actief. Er is alleen de ervaring van het huidige moment, met alles wat zich daar aan leven aandient, prettig of onprettig. 

De waarheid leren zien.

Hoeveel gedachten er ook zijn en hoe we ons ook voelen, alles wat we in het huidige moment ervaren kan een uitnodiging zijn om de blik bewust naar binnen te richten. We leren hierdoor zien hoe de identificatie met gedachten werkt en worden ons bewust van de illusie en het lijden die dit schept. We krijgen voeling met het leven zoals het zich aandient en leren de waarheid in het huidige moment te zien en te ervaren waardoor natuurlijk handelen kan volgen. Het is een beweging naar vrijheid, naar wie wij werkelijk zijn, naar de immense stilte waarin alles wat wij ‘ons leven’ noemen in verschijnt. Meditatie is voor mij de weg terug naar huis. Of meer nog, zien waar ik thuis ben; dat ik al thuis ben. In bewustzijn. In Stilte.

 

Silence is the speech of Self ~ Sri Ramana Maharshi